Innowacyjność

W ramach projektu utworzono Regionalny Ośrodek Koordynacji Opieki Długoterminowej, którego zadaniem jest skoordynowanie domowej i stacjonarnej opieki nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi pacjentami w regionie powiatu staszowskiego. Zapraszamy do współpracy podmioty medyczne i niemedyczne odpowiedzialne za opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Regionalny Ośrodek Koordynacji Opieki Długoterminowej w skład którego w pionie opieki stacjonarnej wchodzą:

– zespół konsultantów,

– zespół pielęgniarek i rehabilitantów,

oraz oddziały stacjonarne:

– opieki terminalnej,

– opieki paliatywnej,

– opiekuńczo-leczniczej,

– pielęgnacyjno-opiekuńczej,

zakłada współpracę z pionem opieki ambulatoryjnej, w skład którego wchodzą:

– pielęgniarki opieki długoterminowej,

– pielęgniarki  środowiskowo-rodzinne,

– lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,

– gminni pracownicy socjalni,

– rodzina i opiekunowie osób przewlekle chorych.

Informujemy, że od 30 października 2012 rozpoczyna dziłalność wolontariat. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.