Usługi

Nazwa Grupy pacjentów Rodzaje udzielanych świadczeń medycznych
Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Przewlekle chorzy i niepełnosprawni pacjenci niewymagający już leczenia szpitalnego, ale wymagający całodobowej, profesjonalnej opieki medycznej i kontynuacji leczenia.
  • lekarska opieka specjalistyczna,
  • leczenie farmakologiczne(w tym uśmierzenie bólu),
  • leczenie rehabilitacyjne,
  • leczenie dietetyczne,
  • świadczenia opiekuńcze,
  • świadczenia pielęgnacyjne,
  • łagodzenia cierpień, psychicznych,
  • wspomaganie rodziny chorych podczas trwania choroby.
Oddział opiekuńczo-leczniczy
Oddział paliatywny Pacjenci chorujący na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby, w tym również schorzenia nowotworowe.
Oddział hospicyjny
Oddział rehabilitacji medycznej Pacjenci z ostrymi i przewlekłymi chorobami narządu ruchu wymagający poza leczeniem farmakologicznym wszechstronnej rehabilitacji Świadczenia rehabilitacyjne z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym.