Realizowany projekt

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Staszowskiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez zakup innowacyjnych urządzeń leczniczych i wprowadzenia nowej usługi Intensywnej Rehabilitacji Medycznej (INR)”

Cel projektu: „Wzrost konkurencyjności Staszowskiego Centrum Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez wdrożenie wyników badań, których efektem będzie opracowanie autorskiego programu terapeutycznego Intensywnej Rehabilitacji Medycznej (INR)”

Beneficjent: Staszowskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020